EasyCa Gia hạn usb token, gia hạn token, gia hạn cks, gia hạn chữ ký, gia hạn cổng token, gia hạn cổng chữ ký số...  Gia hạn usb token, gia hạn token, gia hạn cks, gia hạn chữ ký, gia hạn cổng token, gia hạn cổng chữ ký số...Bkav, Newca, Vina, EasyCa
Gói cước 3 năm: 3.080.000đ
Giảm chỉ còn: 1.350.000đ
Khuyến mãi 6T sử dụng
Gói 3 năm: 3.108.000đ
Giảm chỉ còn: 1.650.000đ
Gói 3 năm: 3.109.000đ
Giảm chỉ còn: 1.400.000đ
Đã Bao gồm USB Chữ ký số
Bàn giao, cài đặt tặn nơi
Hỗ trợ chữ ký số 24/24
Tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế
Đã bao gồm USB
Chữ ký số Bàn giao,cài đặt tặn nơi
Hỗ trợ chữ ký số 24/7.
Tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế
Đã Bao gồm USB Chữ ký số
Bàn giao, cài đặt tặn nơi
Hỗ trợ chữ ký số 24/24
Tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế
Gia hạn usb token, gia hạn token, gia hạn cks, gia hạn chữ ký, gia hạn cổng token, gia hạn cổng chữ ký số...Bkav, Newca, Vina, EasyCa, NCCA, FPT-Ca Image
Gói 3 năm: 3.107.000đ
Giảm chỉ còn: 1.890.000đ
Gói 3 năm: 3.110.000đ
Giảm chỉ còn: 1.950.000đ
Gói 3 năm: 3.112.000đ
Giảm chỉ còn: 1.350.000đ
Đã bao gồm USB Chữ ký số
Bàn giao, cài đặt tặn nơi
Hỗ trợ chữ ký số 24/24
Hỗ trợ nộp các tờ khai thuế ban đầu
Đã bao gồm USB Chữ ký số
Bàn giao, cài đặt tặn nơi
Hỗ trợ chữ ký số 24/24
Đã bao gồm USB Chữ ký số
Bàn giao, cài đặt tặn nơi
Hỗ trợ chữ ký số 24/7
Tư vấn, hỗ trợ kê khai thuế

COMBO KHUYẾN MÃI

Slider

Tin tức mới

EASY-CA

FPT-CA

VIETTEL-CA

VNPT-CA

New-Ca

Tra cứu hoá đơn điện tử cho doanh nghiệp mới sử dụng


1. Nguyên tắc tra cứu hóa đơn điện tử

Nguyên tắc tra cứu, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử được quy định tại Điều 28 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

"1. Bên sử dụng thông tin thực hiện truy cập, truy vấn Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu thông tin về hóa đơn.

2. Tổng cục Thuế thực hiện công khai các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để các tổ chức, cá nhân có thể tra cứu.

3. Để tra cứu thông tin hóa đơn điện tử, bên sử dụng thông tin nhập thông tin hóa đơn điện tử cần tra cứu tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu nội dung hóa đơn điện tử.

4. Trường hợp cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 Nghị định này có nhu cầu tra cứu thông tin về tình hình quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử của người bán là tổ chức, cá nhân kinh doanh thì cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin hóa đơn điện tử cho các cơ quan, người có thẩm quyền có liên quan.

5. Tổng cục Thuế có trách nhiệm xây dựng hệ thống cung cấp thông tin tự động."

2. Tra cứu hóa đơn điện tử không có mã xác thực của cơ quan thuế

Bước 1: Truy vấn vào Cổng thông tin của Tổng cục thuế

Truy cập vào Cổng thông tin của Tổng cục thuế tại địa chỉ: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html.

Khi đó màn hình sẽ hiển thị như sau:


Bước 2: Chọn mục tra cứu hóa đơn

Chọn mục “Thông tin hóa đơn, biên lai”/ Chọn “Hóa đơn”/ Chọn “Tra cứu một hóa đơn” hoặc “Tra cứu nhiều hóa đơn”. 

Bước 3: Cập nhật thông tin một hóa đơn hay nhiều hóa đơn cần tra cứu

Nhập đầy đủ có trường thông tin có gắn dấu (*) là các thông tin bắt buộc phải điền sau đó ấn nút “Tìm kiếm” để tra cứu.

·  Nếu chọn mục tra cứu nhiều hóa đơn các bạn cần chuẩn bị một file excel thông tin Hóa đơn cần tra cứu để có thể import lên hệ thống.

·  Nếu muốn tra cứu các loại hóa đơn khác như: Hóa đơn bưu điện, Hóa đơn bưu chính, Hóa đơn viễn thông, hóa đơn Invoice thì các bạn tích vào "Hóa đơn bưu chính viễn thông

Bước 4: Kiểm tra kết quả tra cứu

- Nếu kết quả trả về hiển thị đầy đủ cả 2 trường “Thông tin người bán hàng hóa, dịch vụ” và “Thông tin hóa đơn” thì Hóa đơn điện tử đó là hợp lệ, hợp pháp.


 Nếu kết quả trả về thiếu một trong hai trường thì hóa đơn điện tử đang tra cứu là không hợp pháp. Điều này có thể do bên bán chưa thông báo phát hành hóa đơn hoặc đã thông báo phát hành nhưng thông tin chưa được update lên cổng thông tin.

Trường hợp như vậy, các bạn thực hiện lần lượt như sau:

· Liên hệ ngay bên bán hàng để kiểm tra lại xem bên bán hàng đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử đó chưa. Nếu bên người bán hàng đã thông báo phát hành rồi thì chụp ảnh cho xin thông báo phát hành hóa đơn của bên bán hàng được CQT chấp nhận.

· Trường hợp khác, có thể do bạn đang mở qua trình duyệt Google chrome, Cococ,... các bạn vui lòng hãy thử mở lại bằng trình duyệt Internet Explorer.


- Nếu trường hợp tra cứu hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ mua của CQT, Cục thuế, Chi Cục Thuế:

· Thông tin sẽ chỉ hiện thông tin của DN mua hóa đơn mà không có thông tin hóa đơn.

· Thông tin người bán hàng hóa dịch vụ hiển thị đúng với dấu mộc vuông trên hóa đơn bán hàng là Đúng, hợp pháp. Thông tin hóa đơn sẽ không hiển thị gì vì đây là hóa đơn bán hàng mua của Cục Thuế, do Cục Thuế quản lý.

3. Tra cứu hóa đơn điện tử có mã xác thực

Bước 1: Truy vấn vào trang web xác minh hóa đơn

Truy cập trang web xác minh hóa đơn có mã xác thực của Tổng cục thuế tại https://laphoadon.gdt.gov.vn/xmhd/exploit Hoặc trang web tra cứu hóa đơn điện tử http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html

=> Chọn “Hóa đơn có mã xác thực” => Chọn “Xác minh hóa đơn

Theo 2 cách trên, màn hình đều hiển thị như sau: 


Bước 2: Điền thông tin của hóa đơn điện tử cần tra cứu

Nhập đầy đủ các chỉ tiêu: “Số HĐ xác thực” => “Mã xác thực” => “Mã kiểm tra”

=> Chọn “Tra cứu”

Bước 3: Kiểm tra kết quả tra cứu


- Hóa đơn hợp pháp, hợp lệ nếu chỉ tiêu “Trạng thái hóa đơn” ở kết quả trả về là một trong các trường hợp sau:

·         Hóa đơn gốc có giá trị sử dụng và không bị thay đổi

·         Là hóa đơn thay thế cho hóa đơn xác thực số ...

·         Là hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn xác thực số ...

·         Là hóa đơn bị điều chỉnh bởi hóa đơn xác thực số ...

- Hóa đơn sẽ không có giá trị pháp lý nếu chỉ tiêu “Trạng thái hóa đơn” ở kết quả trả về là một trong các trường hợp sau:

·         Hóa đơn bị xóa bỏ bởi hóa đơn xác thực số ... ngày….

·         Hóa đơn đã bị thay thế bởi hóa đơn xác thực số ... ngày....

·         Là hóa đơn xóa bỏ cho hóa đơn xác thực số ....

Theo quy định, khi xóa bỏ hoặc thay thế hóa đơn thì bên bán và bên mua cần có văn bản thỏa thuận. Nếu bên mua không được thông báo trước thì có quyền yêu cầu bên bán giải thích và cung cấp thông tin.

4. Tra cứu hóa đơn điện tử phục vụ kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường

Việc tra cứu hóa đơn điện tử phục vụ kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường đã được quy định rõ ràng tại Điều 29 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

"1. Khi kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu thông tin về hóa đơn điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu cung cấp hóa đơn giấy. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm sử dụng các thiết bị để truy cập tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử.

2. Trường hợp bất khả kháng do sự cố, thiên tai gây ảnh hưởng đến việc truy cập mạng Internet dẫn đến không tra cứu được dữ liệu hóa đơn, nếu:

a) Trường hợp người vận chuyển hàng hóa có chứng từ giấy (bản sao bằng giấy không cần ký tên, đóng dấu của người mua, người bán hàng hóa) chuyển từ hóa đơn điện tử thì xuất trình chứng từ giấy chuyển cho cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra hàng hóa. Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra căn cứ chứng từ giấy chuyển từ hóa đơn điện tử để lưu thông hàng hóa và tiếp tục thực hiện tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử (tại đầu mối đăng ký với Tổng cục Thuế) để phục vụ công tác kiểm tra để xử lý theo quy định;

b) Trường hợp người vận chuyển hàng hóa không có chứng từ giấy chuyển từ hóa đơn điện tử thì cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để kiểm tra, xác nhận hóa đơn điện tử của doanh nghiệp."

 Nếu bạn còn thắc mắc xin vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợNhững điều cần biết về hoá đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là gì? Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. HĐĐT được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Các loại hóa đơn điện tử 
HĐĐT gồm các loại: Hóa đơn xuất khẩu; hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng; hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…
Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng… 
Hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan. 

Quy định về nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử 

Quy định sử dụng hóa đơn điện tử đảm bảo nguyên tắc: xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất. 
Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử không phải là HĐĐT. HĐĐT có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: 
Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong HĐĐT từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là HĐĐT 
Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị HĐĐT Thông tin chứa trong HĐĐT có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết. 

Quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử 

Từ ngày 19/10/2020 chính phủ ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Cụ thể, tại Điều 59 Nghị định này nêu rõ: “1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.” 
Theo đó, thời hạn bắt buộc hóa đơn điện tử là ngày 01/07/2022. Đồng thời, Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19/10/2020 thì được tiếp tục sử dụng đến hết 30/6/2022. 

Điều kiện của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử là gì? 

Theo Thông tư 32/2011/TT-BTC: Tổ chức trung gian cung cấp giải pháp HĐĐT phải đáp ứng các điều kiện sau: 
Là doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc là ngân hàng được cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng. 
Có chương trình phần mềm về khởi tạo, lập và truyền nhận HĐĐT đảm bảo hóa đơn điện tử được lập đáp ứng các nội dung theo quy định. 
Đã triển khai hệ thống cung cấp giải pháp công nghệ thông tin để phục vụ trao đổi dữ liệu điện tử giữa các doanh nghiệp hoặc giữa các tổ chức với nhau. 
Có hệ thống thiết bị, kỹ thuật đảm bảo cung cấp giải pháp HĐĐT đáp ứng yêu cầu kinh doanh và quy định pháp luật về phát hành hóa đơn. 
Có khả năng phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng để đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn của dữ liệu trao đổi giữa các bên tham gia. 
Có các quy trình và thực hiện sao lưu dữ liệu, sao lưu trực tuyến dữ liệu, khôi phục dữ liệu; có biện pháp dự phòng khắc phục sự cố liên quan đến việc khôi phục dữ liệu. 
Có giải pháp lưu trữ kết quả các lần truyền nhận giữa các bên tham gia giao dịch; lưu trữ HĐĐT với yêu cầu thông điệp dữ liệu điện tử phải được lưu giữ trên hệ thống. 
Định kỳ 6 tháng một lần, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp HĐĐT phải có văn bản báo cáo cơ quan thuế các nội dung sau: danh sách các doanh nghiệp có sử dụng giải pháp HĐĐT của tổ chức (bao gồm cả người bán hàng, người mua hàng); số lượng hóa đơn đã sử dụng (gồm: loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự). 


Khách hàng có thể nhận hóa đơn điện tử bằng những hình thức nào? 

Gửi trực tiếp cho người bán theo cách thức truyền nhận HĐĐT đã thỏa thuận giữa hai bên như qua Email, SMS 
Gửi thông qua hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp HĐĐT 

Chữ ký điện tử và chứng thư số? 

Chữ ký điện tử 

Chữ ký số điện tử là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản; hình ảnh; video…) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó; có thể được hiểu như con dấu điện tử của một doanh nghiệp. Chữ ký điện tử là một phần không thể tách rời của HĐĐT giúp xác thực HĐĐT đó là của đơn vị điện lực phát hành. 
Chứng thư điện tử là thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử phát hành nhằm xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực là người ký chữ ký điện tử. Chứng thư điện tử sử dụng để ký trên HĐĐT, đảm bảo: 
Chống từ chối bởi người ký 
Đảm bảo tính toàn vẹn của HĐĐT trong qua trình lưu trữ, truyền nhận 
Chứng thư điện tử có thời hạn hiệu lực và có thể bị hủy bỏ hoặc thu hồi bởi nhà cung cấp dịch vụ chứng thư điện tử. 

Chứng thư số 

Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp. Chứng thư số có thể được xem như là một “chứng minh thư” sử dụng trong môi trường máy tính và Internet. 
Chứng thư số được sử dụng để nhận diện một cá nhân, một máy chủ, hoặc một vài đối tượng khác và gắn định danh của đối tượng đó với một khoá công khai (public key), được cấp bởi những tổ chức có thẩm quyền xác nhận định danh và cấp các chứng thư số. Chứng thư số được tạo bởi nhà cung cấp dịch vụ chứng thực, trong đó chứa publickey của người dùng và các thông tin của người dùng theo chuẩn X.509. 


Lưu trữ hóa đơn điện tử như thế nào? 

Khoản 1 Điều 11 Thông tư 32/2011/TT-BTC nêu rõ để lưu trữ HĐĐT cần tiến hành như sau: 
Người bán, người mua hàng hoá, dịch vụ sử dụng HĐĐT để ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính phải lưu trữ HĐĐT theo thời hạn quy định của Luật Kế toán. Trường hợp HĐĐT được khởi tạo từ hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp HĐĐT thì tổ chức trung gian này cũng phải thực hiện lưu trữ HĐĐT theo thời hạn nêu trên. 
Người bán, người mua là đơn vị kế toán và tổ chức trung gian cung cấp giải pháp HĐĐT có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của HĐĐT ra các vật mang tin. (Ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB); đĩa CD và DVD; đĩa cứng gắn ngoài; đĩa cứng gắn trong) hoặc thực hiện sao lưu trực tuyến để bảo vệ dữ liệu của HĐĐT. 
HĐĐT đã lập được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu và phải thoả mãn các điều kiện sau: 
Nội dung của HĐĐT có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết 
Nội dung của HĐĐT được lưu trữ trong chính khuôn dạng mà nó được khởi tạo, gửi, nhận hoặc trong khuôn dạng cho phép thể hiện chính xác nội dung hoá đơn điện tử đó HĐĐT được lưu trữ theo một cách thức nhất định cho phép xác định nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận hoá đơn điện tử 
Như vậy theo quy định của cơ quan thuế, hoá đơn sau khi được khởi tạo cần phải được lưu trữ theo thời hạn quy định của Luật Kế toán, thông thường là 10 năm. Hoá đơn tự in, đặt in có thể xảy ra tình trạng mất dữ liệu do mất, cháy, hỏng hoá đơn do hoá đơn được lưu trữ ở dạng giấy. Đối với hoá đơn điện tử, việc cháy, hỏng hoá đơn là khó có thể xảy ra. DN cần lựa chọn phần mềm hóa đơn điện tử của nhà cung cấp uy tín, có kinh nghiệm lâu năm về tài chính kế toán và có hệ thống bảo mật an toàn nhất. 

Tra cứu hóa đơn điện tử hợp lệ, hợp pháp 

Tra cứu HĐĐT GTGT trên trang của “TỔNG CỤC THUẾ ” được sử dụng trong các trường hợp sau. 
Trường hợp 1: Kiểm tra, tra cứu hoá đơn điện tử GTGT đã được phép sử dụng hay chưa. Thực hiện tra cứu sau 2 ngày kể từ ngày phát hành hoá đơn điện tử. 
Trường hợp 2: Trước khi hoạch toán, kê khai hoá đơn kế toán Doanh nghiệp cần xác nhận tính hợp pháp của hoá đơn. 

Thông tin trên website Tracuuhoadon.gdt.gov.vn được tập hợp từ các báo cáo, thông báo của các đơn vị phát hành hoá đơn, biên lai (NNT và cơ quan Thuế) theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, Thông tư 303/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Gia hạn chữ ký số Viettel-Ca tại Long An

Trung Tâm Viettel-CA chuyên cung cấp GIA HẠN Chữ ký số USB Token cho toàn bộ Doanh nghiệp


Trung Tâm Viettel Bình Dương chuyên cung cấp Đăng ký GIA HẠN Chữ ký số USB Token cho toàn bộ Doanh nghiệp, Tổ Chức, Cá nhân trên Toàn bộ địa bàn Tỉnh Long An như: 

Chữ ký số Viettel (hay còn gọi là USB Token Viettel) là thiết bị không thể thiếu đối với 1 doanh nghiệp, tổ chức hiện nay. Ngay sau khi có giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục khai báo thuế ban đầu và nộp thuế môn bài [Bắt buộc khai báo và nộp thuế qua mạng]. Do vậy 100% doanh nghiệp phải đăng ký sử dụng CHỮ KÝ SỐ để thực hiện các giao dịch trên

Quý khách chỉ cần đăng ký một chữ ký số Viettel duy nhất là có thể sử dụng trong tất cả giao dịch điện tử phổ biến hiện nay như: Kê khai - Nộp thuế môn bài, Thuế điên tử, Hải Quan, Bảo Hiểm Xã Hội, Hóa Đơn Điện Tử...

QUY TRÌNH GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VIETTEL - CA

Bước 1. Gửi trước 3 thông tin sau qua 

Zalo số 0964 75 8080 

Email: hotro@dichvudientu247.com

1. Bản Chụp ảnh hoặc Scan giấy phép kinh doanh và CMND của người đại điện pháp luật.

2. Lựa chọn gói cước đăng ký (1 năm, 2 năm hay 3 năm)?

3. Cung cấp số điện thoại liên hệ và địa chỉ khi Nhân viên Viettel qua làm hợp đồng và bàn giao USB Token

=> Thực hiện triển khai - Bàn giao USB Token trong ngày cho khách hàng

Bước 2: Nhân viên Viettel sẽ tiến hành bàn giao cho khách hàng:

1. Hợp đồng dịch vụ Chữ ký số của Viettel

2. Thiết bị USB Token Chữ Ký Số Viettel.

3. Giấy chứng nhận sử dụng Chữ Ký Số Viettel.

4. Biên bản bàn giao Chữ Ký Số Viettel.

5. Hóa đơn thuế VAT của Viettel (HĐĐT)

Những lợi ích khi khách hàng đăng ký chữ ký số với chúng tôi:

1. Trực tiếp Trung tâm, nhân viên Viettel, không qua đại lý hay trung gian

2. Thủ tục đăng ký chữ ký số Viettel nhanh gọn, hoàn thành bàn giao trong ngày

3. Có hợp đồng, hóa đơn Viettel ngay sau khi bàn giao dịch vụ chữ ký số Viettel

4. Ký hợp đồng, cài đặt, hướng dẫn sử dụng chữ ký số Viettel tận nơi

5. Dịch vụ chữ ký số Viettel Uy tín - Ổn định số 1 hiện nay

Gia hạn chữ ký số Viettel tại Bình Dương

Trung Tâm Viettel-CA chuyên cung cấp GIA HẠN Chữ ký số USB Token cho toàn bộ Doanh nghiệp


Trung Tâm Viettel Bình Dương chuyên cung cấp Đăng ký GIA HẠN Chữ ký số USB Token cho toàn bộ Doanh nghiệp, Tổ Chức, Cá nhân trên Toàn bộ địa bàn Tỉnh Bình Dương như: 

Chữ ký số Viettel (hay còn gọi là USB Token Viettel) là thiết bị không thể thiếu đối với 1 doanh nghiệp, tổ chức hiện nay. Ngay sau khi có giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục khai báo thuế ban đầu và nộp thuế môn bài [Bắt buộc khai báo và nộp thuế qua mạng]. Do vậy 100% doanh nghiệp phải đăng ký sử dụng CHỮ KÝ SỐ để thực hiện các giao dịch trên

Quý khách chỉ cần đăng ký một chữ ký số Viettel duy nhất là có thể sử dụng trong tất cả giao dịch điện tử phổ biến hiện nay như: Kê khai - Nộp thuế môn bài, Thuế điên tử, Hải Quan, Bảo Hiểm Xã Hội, Hóa Đơn Điện Tử...

QUY TRÌNH gia hạn CHỮ KÝ SỐ VIETTEL - CA

Bước 1. Gửi trước 3 thông tin sau qua 

Zalo số 0964 75 8080 

Email: hotro@dichvudientu247.com

1. Bản Chụp ảnh hoặc Scan giấy phép kinh doanh và CMND của người đại điện pháp luật.

2. Lựa chọn gói cước đăng ký (1 năm, 2 năm hay 3 năm)?

3. Cung cấp số điện thoại liên hệ và địa chỉ khi Nhân viên Viettel qua làm hợp đồng và bàn giao USB Token

=> Thực hiện triển khai - Bàn giao USB Token trong ngày cho khách hàng

Bước 2: Nhân viên Viettel sẽ tiến hành bàn giao cho khách hàng:

1. Hợp đồng dịch vụ Chữ ký số của Viettel

2. Thiết bị USB Token Chữ Ký Số Viettel.

3. Giấy chứng nhận sử dụng Chữ Ký Số Viettel.

4. Biên bản bàn giao Chữ Ký Số Viettel.

5. Hóa đơn thuế VAT của Viettel (HĐĐT)

Những lợi ích khi khách hàng đăng ký chữ ký số với chúng tôi:

1. Trực tiếp Trung tâm, nhân viên Viettel, không qua đại lý hay trung gian

2. Thủ tục đăng ký chữ ký số Viettel nhanh gọn, hoàn thành bàn giao trong ngày

3. Có hợp đồng, hóa đơn Viettel ngay sau khi bàn giao dịch vụ chữ ký số Viettel

4. Ký hợp đồng, cài đặt, hướng dẫn sử dụng chữ ký số Viettel tận nơi

5. Dịch vụ chữ ký số Viettel Uy tín - Ổn định số 1 hiện nay

Nhận làm kế toán trọn gói, giá rẻ, uy tín, chất lượng

Nhận làm sổ Kế toán trọn gói, quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo thuế là gì? hổ trợ kê khai thuế điện tử, ký hóa đơn điện tử, làm hồ sơ vay ngân hàng..Giúp doanh nghiệp khắc phục trong quá trình kê khai thuế, quyết toán thuế


Nhận làm sổ Kế toán trọn gói, quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo thuế là gì? hổ trợ kê khai thuế điện tử, ký hóa đơn điện tử, làm hồ sơ vay ngân hàng..Giúp doanh nghiệp khắc phục trong quá trình kê khai thuế, quyết toán thuế , báo cáo tài chính, mà gặp lỗi gì trong quá trình kê khai quyết toán thuế...

Nhận làm sổ Kế toán trọn gói là gì?

Nhận làm sổ sách kế toán trọn gói ?: là bao gồm tất cả sau đây: Trọn gói bao gồm hàng tháng, quý nộp báo cáo thuế, kê khai thuế, nộp thuế, đăng ký BHXH nhân viên công, làm hồ sơ vay ngân hàng, cả năm có trách nhiệm quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN, báo cáo tài chính năm, ngoài ra giải quyết các thủ tục hồ sơ pháp lý công ty, như quyết toán thuế với chi cục thuế, cục thuế, giải trình hồ sơ thuế...

Nhận làm sổ Kế toán trọn gói, quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo thuế giá bao nhiêu tiền một tháng, quý, năm? Để căn cứ vào mức phí tính dịch vụ: Nhận Nhận làm sổ Kế toán trọn gói, quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, giá tính vào số lượng phát sinh hóa đơn trong quá trình kê khai thuế theo tháng, quý, để xác định được mức phí, nhưng mức phí thấp nhất từ 300.000/ tháng đến caop nhất 5.000.000 đồng, tùy thuộc vào tính chất công việc, hóa đơn phát sinh, trong quá trình kê khai thuế..

Nhận làm sổ Kế toán trọn gói, báo cáo thuế trọn gói, quyết toán thuế, báo cáo tài chính ở đâu rẻ? Công ty Cổ Phần chữ ký số Sài Gòn nơi đáng tin cậy, uy tín chất lượng, tư vấn miễn phí doanh nghiệp, trên toàn quốc, công việc giúp doanh nghiệp tránh rủi ro về tài chính, thuế....Bảo mật thông tin tuyệt đối. 

Địa chỉ: Số 15, Đường số 9, KDC City Land Park Hills, P.10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Gia hạn chữ ký số NewCa tại Hồ Chí Minh - Gia hạn cks tại HCM

Nhà cung cấp chứng thư số newca, tiến hành cấp chứng thư m+ới trong quá trình gia hạn chữ ký số newca, ngay trên máy tính bạn,...Gia hạn chữ ký số Newca: Trong quá trình sử dụng (chữ ký số newca), gặp phải lỗi kỷ thuật, liên hệ ngay chúng tôi; Tổng đài chữ ký số Newca: 0964 75 8080 - 0789 19 2125
Gia hạn chữ ký số Newca (Dịch Vụ Điện Tử 247): Thông báo gửi đến doanh nghiệp trên cả nước kể từ ngày 02/09/2020, khi doanh nghiệp: Gia hạn chữ ký số Newca (Dịch Vụ Điện Tử 247)....Tại công ty Dịch Vụ Điện Tử 247, giảm giá 70% cho tất các gói: Gia hạn chữ ký số Newca....1 năm, 2 năm, 3 năm...

Gia hạn chữ ký số Newca (Dịch Vụ Điện Tử 247) là gì? Phí gia hạn chữ ký số Newca...1 năm, 2 năm, 3 năm bao nhiêu tiền? Công ty Cổ Phần Chữ Ký Số Sài Gòn sẽ hướng dẫn và hổ trợ doanh nghiệp về việc Gia hạn chữ ký số Newca miễn phí trong quá trình gia hạn token Newca (Dịch Vụ Điện Tử 247), hổ trợ cập nhật chứng thư Newca trên trang thuế điện tử, hổ trợ nộp báo cáo thuế , quyết toán thuế , báo cáo tài chính, tư vấn kế toán thuế cho doanh nghiệp miễn phí...


Gia hạn chữ ký số Newca là gì? Doanh nghiệp đang sử dụng chữ ký số của nhà mạng newca, trong quá trình đã sử dụng gặp lỗi kê khai về thuế, lỗi mã phin đã hết hạn, chữ ký số không ký được, liên hệ ngay chúng tôi, để tiếp tục trong quá trình ký nộp tờ khai thuế qua mạng, nếu gặp phải vấn đề như không ký được tờ khai hay ký hóa đơn điện tử,... thì đó là đã hết hạn của chữ ký số, nên không thể ký nộp tờ khai thuế qua mạng được, và đông thời không thể ký được hóa đơn điện tử ,... Các bước sau,..

Zalo:           0964 75 8080 - 0789 19 2125
Gọi ngay:    097 6616 780 - 0964 75 8080 - 0789 19 2125
Hỗ trợ 247: 097 6616 780

Gia hạn chữ ký số Newca: tên gọi khác là: Gia hạn cổng token Newca. Tiến hành các thủ tục sau đây:Bấm xem ngay: Mẫu đăng ký Gia hạn chữ ký số Newca tải xuống điền thông tin xong, ký đóng dấu chụp hình rồi gửi qua Gia hạn chữ ký số Newca: Nhà cung cấp chữ ký số Newca, cung cấp và gia hạn chữ ký số Newca-Ca trên cả nước, đặc biệt là: TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nhiều nhất,...Xem chi tiết phần cuối trang bài viết để biết thêm về: Cấp mới/gia hạn chữ ký số Newtel gồm những tỉnh thành nào? Sau đây,...

*CHƯƠNG TRÌNH TẶNG THUÊ BAO CHO DOANH NGHIỆP KHI GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NEWCA, GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NEWCA-CA GÓI 1 NĂM, 2 NĂM, 3 NĂM,...

* XEM HẠN SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ NEWCA-CA,...

Gia hạn chữ ký số Newca, sau khi doanh nghiệp làm các thủ tục xong, gửi chúng tôi để tiến hàng: Gia hạn CKS Newca (Newca-Ca) gói 1 năm, 2 năm, 3 năm,..Mà nhu cầu doanh nghiệp cần thiết nhất,... chúng tôi cấp ngay,... Chỉ mất 15 phút, thì quý doanh nghiệp có chữ ký số sử dụng ngay,...
Nhà cung cấp chứng thư số newca, tiến hành cấp chứng thư m+ới trong quá trình gia hạn chữ ký số newca, ngay trên máy tính bạn,...Gia hạn chữ ký số Newca: Trong quá trình sử dụng (chữ ký số newca), gặp phải lỗi kỷ thuật, liên hệ ngay chúng tôi; 
Tổng đài chữ ký số Newca: 097 6616 780 - 0964 75 8080 - 0789 19 2125 . Hổ trợ 247

- Gia hạn chữ ký số newca ở đâu rẻ? Xem bảng giá phía trên,..

- Gia hạn chữ ký số newca bao nhiêu tiền? em bảng giá phía trên,..

- Gia hạn chữ ký số newca ở đâu? Xem phía dưới,..

- Gia hạn chữ ký số newca có giảm giá không? có giảm giá

- Nơi nào gia hạn chữ ký số newca giá rẻ? tại đây giá tốt nhất

- Gia hạn chữ ký số newca có tặng thời gian sử dụng không? Xem nội dung phần trên,...

- Gia hạn chữ ký số newca cần mẫu đăng ký nào? Tải mẫu Gia hạn chữ ký số newca ...
- Gia hạn chữ ký số newca ở đâu tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên cả nước? Xem chi tiết bên dưới,...

{Gia hạn chữ ký số newca có tên gọi sâu đây: Gia hạn chữ ký Newca (Newca-Ca), Gia hạn CKS Newca (Newca-Ca), gia hạn Token Newca (Newca-Ca), gia hạn Token USB Newca (Newca-Ca), gia hạn chứng thư Newca (Newca-Ca), gia hạn chữ ký số Newca (Newca-Ca) bao nhiêu tiền, gia hạn chữ ký số Newtel (Newtel-Ca), gia hạn chữ ký Newtel (Newtel-Ca), Các gói gia hạn chứng thư Newca (Newca-Ca), gia hạn token newtel (Newtel-Ca), gia hạn token USB Newtel (Newtel-Ca), gia hạn newtel (newtel-Ca), gia hạn Newca (Newca-Ca), gia hạn chữ ký nhà mạng Newca (Newca-Ca), gia hạn chữ ký nhà mạng Newtel (Newtel-Ca), gia hạn CKS Newtel (Newtel-Ca) gói 1 năm, 2 năm, 3 năm,... Ở Gia hạn chữ ký Newca quận 1, Gia hạn chữ ký Newca quận 2, Gia hạn chữ ký Newca quận 3, Gia hạn chữ ký Newca quận 4, Gia hạn chữ ký Newca quận 5, Gia hạn chữ ký Newca quận 6, Gia hạn chữ ký Newca quận 7, quận , Gia hạn chữ ký Newca quận 8, Gia hạn chữ ký Newca quận 9, Gia hạn chữ ký Newca quận 10, Gia hạn chữ ký Newca quận 11, Gia hạn chữ ký Newca quận 12, Gia hạn chữ ký Newca quận Tân Phú, Gia hạn chữ ký Newca quận Tân Bình, Gia hạn chữ ký Newca quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, Gia hạn chữ ký Newca quận Gò Vấp, Gia hạn chữ ký Newca quận Thủ Đức, Gia hạn chữ ký Newca huyện Hóc Môn, huyện nhà Bè, Gia hạn chữ ký Newca huyện Cần Giờ, Gia hạn chữ ký Newca huyện Bình Chánh, Gia hạn chữ ký Newca huyện Củ Chi, Gia hạn chữ ký Newca Bình Dương, Gia hạn chữ ký Newca Long An, Gia hạn chữ ký Newca Tiền Giang, Gia hạn chữ ký Newca Hậu Giang, Gia hạn chữ ký Newca Kiên Giang, Gia hạn chữ ký Newca Đồng Tháp, Gia hạn chữ ký Newca Đồng Nai, Gia hạn chữ ký Newca Bến Tre, Gia hạn chữ ký Newca Cà Mau, Gia hạn chữ ký Newca Bạc Liêu, Gia hạn chữ ký Newca Cần Thơ, Gia hạn chữ ký Newca Vũng Tàu, Gia hạn chữ ký Newca Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia hạn chữ ký Newca Nha Trang, Gia hạn chữ ký Newca Tuy Hòa, Gia hạn chữ ký Newca Quy Nhơn, Gia hạn chữ ký Newca Quảng Ngãi, Gia hạn chữ ký Newca Quảng Nam, Gia hạn chữ ký Newca Đà Nẵng, Gia hạn chữ ký Newca Huế, Gia hạn chữ ký Newca Quảng Bình, Gia hạn chữ ký Newca Quảng Trị, Gia hạn chữ ký Newca Đắc Lắc, Gia hạn chữ ký Newca Đắc Nông, Gia hạn chữ ký Newca Bình Phước, Gia hạn chữ ký Newca Hà Nội, Gia hạn chữ ký Newca Hải Phòng, Gia hạn chữ ký Newca Yên Bái, Gia hạn chữ ký Newca Nam Định, Gia hạn chữ ký Newca Tây Ninh, Gia hạn chữ ký Newca Bắc Cạn, Gia hạn chữ ký Newca Bắc Ninh, Gia hạn chữ ký Newca Thái Bình, Gia hạn chữ ký Newca Cao Bằng, Gia hạn chữ ký Newca Lạng Sơn, Gia hạn chữ ký Newca Sơn La, Gia hạn chữ ký Newca Hòa Bình, Gia hạn chữ ký Newca Thanh Hóa, Gia hạn chữ ký Newca Kon Tum, Gia hạn chữ ký Newca Lào Cai, Gia hạn chữ ký Newca Lạng Sơn, Gia hạn chữ ký Newca Hòa Bình,...}

Chương trình khuyến mãi "Đồng hành cùng doanh nghiệp mới thành lập"

Cùng với sứ mệnh đưa Công Nghệ Thông Tin vào mọi góc của cuộc sống, CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FCA phối hợp cùng nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số EASYCA triển khai chương trình khuyến mãi “Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp”. là một lời khẳng định cho sự đồng hành của FCA cùng Qúy Doanh nghiệp từ những ngày đầu thành lập nhằm giúp Doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận và ứng dụng các giải pháp CNTT – Viễn thông để quản lý điều hành


Các giải pháp giúp tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí; Các giải pháp tăng năng suất lao động, … để hỗ trợ Quý Doanh nghiệp một cách hiệu quả trong hoạt động sản xuất phân phối hàng hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Từ ngày 01/04/2021 – 30/06/2021 
FCmang tới cho Cộng đồng các doanh nghiệp khởi nghiệp chương trình ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay, cụ thể như sau:


I.CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 1
-ƯU ĐÃI MUA CHỮ KÝ SỐ TẶNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

GÓI CƯỚC

PHÍ DỊCH VỤ

(Đã bao gồm VAT)

QUÀ TẶNG

 

1 năm

 

1.000.000

 

 

 

* Miễn phí 300 số Hoá đơn điện tử, không giới hạn thời gian sử dụng.

* Miễn phí hỗ trợ thông báo phát hành Hoá đơn.

 

2 năm

 

 

1.100.000

 

3 năm

 

 

1.200.000


Chúng tôi cam kết :

·        Hoàn tất các thủ tục Đăng ký với Cơ quan Thuế, Hải Quan, BHXH …

·        Cài đặt, hướng dẫn và bàn giao tận nơi.

·        Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng.

II. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 2
-ƯU ĐÃI TẶNG CHỮ KÝ SỐ VÀ GÓI CHĂM SÓC
HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DN MỚI THÀNH LẬP

Tặng khách hàng chữ số 1 Năm


Tư vấn các vấn đề khó khăn cho công ty mới thành lập: thuế, báo cáo thuế, văn phòng, quyết toán, kế toán doanh nghiệp đề xuất hướng giải quyết cho doanh nghiệp
Với đội ngũ 8 năm kinh nghiệm nhân viên sẽ đưa ra đối sách linh hoạt cho quý khách hàng

Điều kiện cần để được hưởng ưu đãi 
– Quý khách phải mua HĐĐT bên nhà cung cấp chúng tôi 500 số HĐ 
– Là đối tượng Doanh nghiệp mới thành lập trong vòng 6 tháng (từ ngày thành lập DN theo GPĐKKD tính đến thời điểm mua các dịch vụ theo chính sách ưu đãi)

Để đăng ký sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ : 0986 4444 87

Khách hàng tiêu biểu